18.1.09

Theosofie-studiebijeenkomsten 1x per mnd in Assen Betreft: Studie Geheime Leer


Voor diegene die interesse heeft om de Geheime Leer van H. P. Blavatsky te bestuderen is er in Assen een Theosofische studiegroep vanuit de Theosofische Vereniging Nederland (TVN) opgericht.

Deze studiegroep zal voornamelijk in het begin gericht zijn op de studie uit de Geheime Leer van H. P. Blavatsky. Ook zullen er andere esoterische boeken, o.a. van Alice Bailey, Krishnamurti en Rudolf Steiner worden geraadpleegd. Op deze wijze worden we ervan bewust dat alles uit één Bron afkomstig is.

Wat zou het nut kunnen zijn van een studie in de hedendaagse tijd uit deze geschriften?

“De oude wijsheid is onveranderlijk en van alle tijden”

Zoals bekend is de Geheime Leer slechts een heel klein fragment van de esoterische leer die bekend is aan de hogere leden van de Witte Broederschap. Deze bevat juist zoveel als door de wereld in deze tijd kan worden begrepen.

De Geheime Leer openbaart zich aan ons allen door er een studie van te maken, voor een ieder op zijn eigen niveau.
Al naar gelang het hedendaags begripsvermogen van de individuele mens past het bestudeerde materiaal zich aan en dient als wegwijzers naar de waarheid en de werkelijkheid beschouwt te worden, als een proces van openbaring en bewustwording.

De Geheime Leer bladzijde voor bladzijde lezen zoals ieder boek, kan alleen maar eindigen in verwarring, zoals H.P.Blavatsky al aangaf.
Het is daarom de bedoeling dat we door deze studie enig idee kunnen krijgen van de ‘Drie Grondstellingen’, die in de ‘Proloog’ staan van de Geheime Leer.
Daarna kan er verder gestudeerd worden in de genummerde onderdelen in de samenvatting Geheime Leer deel I en Geheime Leer deel II, dit betreft eveneens de Stanza’s uit het ´Boek van Dzyan´.
Langzaam maar zeker krijgt men de kans om op eigen gelegenheid de dingen te onderzoeken.

In de woorden van H.P.B.:

“Als je denkt dat je uit De Geheime Leer een bevredigend beeld van de samenstelling van het universum kunt krijgen, dan zal deze studie je alleen maar verwarren. Het boek is niet bedoeld om zo’n definitieve uitspraak te doen over het bestaan, maar om je in de richting van de Waarheid te leiden.”

“Neem De Geheime Leer ter hand zonder enige hoop te koesteren de definitieve Waarheid van het bestaan van haar te vernemen, of zonder enig ander idee dan maar te zien in hoeverre zij kan leiden in de richting van de Waarheid.
Zie in deze studie een middel om het denken te oefenen en te ontwikkelen zoals dat nooit door andere studies ontwikkeld is.”

Het is een grenzeloos gebied dat we gaan verkennen:
“De eeuwigheid van de Pelgrim is als het knipperen van het oog van Zelf-Bestaan” (uit het ‘boek van Dzyan’)

- Voor deze studie is geen vooropleiding nodig.
- Deelname is gratis (vrijwillige bijdrage is welkom)
- eerstevolgende studieavond is op maandagavond 16 februari - 19.30 uur tot 21.30 uur, 19.00 uur inloop, te Assen (1 maal per maand)
- Men kan zich op latere data ook bijvoegen of opgeven voor deze studie.
- In verband met beperkte hoeveelheid plaatsen graag van te voren opgeven op het volgende emailadres: (Judith) judith.63@kpnplanet.nl en (Bianca) zonnelotus@live.nl
- Eventuele verdere informatie en/of het adres waar het gehouden wordt, kunnen ook verstrekt worden via de bovenstaande emailadressen.

We hopen je te mogen verwelkomen!

Bij een groot aantal aanmeldingen zal een locatie worden gehuurd, die op loopafstand van het treinstation Assen zal zijn.

Hartelijke groet,
Jopie en Judith en Bianca

Geen opmerkingen:

Translate