26.2.13

Studiebijeenkomst van 27 maart 2013


Door omstandigheden is de bijeenkomst van 27 februari verschoven naar woensdagochtend 27 maart  (10-12.00, inloop vanaf 09.30 uur) dan komt het studiecentrum dus weer bij elkaar (opnieuw onder voorbehoud).

We bestuderen de blz. 117-137 uit het boekje van Krishnamurti:

"Innerlijke Eenvoud"Hoofdstukjes: 

- Gevoeligheid stimuleren-

- Waarom verandering belangrijk is -

J. Krishnamurti (uit het boekje: ‘Innerlijke Eenvoud’)


'Gevoeligheid stimuleren' 
Blz. 121-122. (Dialoog)

Hoe omgaan met jeugd en seksualiteit & criminaliteit

“Wat wil dat zeggen, ‘op de juiste manier opgevoed’ zijn?”

Een juiste manier van opvoeden stimuleert de gevoeligheid en die moet je niet alleen stimuleren in die bepaalde periode van de ontwikkeling die dan de puberteit genoemd wordt, maar het hele leven door, nietwaar? 

“Waarom die nadruk op de gevoeligheid?” vroeg de eerste.

Gevoeligheid betekend genegenheid voelen, het betekent je bewust zijn van mooi en lelijk is. En is stimuleren van de gevoeligheid niet een deel waar u het over heeft?”

(…)

Op de juiste manier opgevoed zijn houdt niet alleen in dat je geschiedenis of natuurkunde hebt gestudeerd, het betekent ook dat je gevoel hebt voor alles op aarde – de dieren, de bomen, de rivieren, de lucht en de medemens. Maar wij verwaarlozen dat allemaal of we bestuderen het als onderdeel van een project, iets wat je leest en opslaat om te gebruiken als de noodzaak zich voordoet. Zelfs als je in je kinderjaren die gevoeligheid bezit, wordt ze over het algemeen in het rumoer van de zogenaamde beschaving gesmoord. Het milieu dwingt het kind algauw in het patroon van het passende, het traditionele. Tederheid, genegenheid, gevoeligheid voor wat mooi en lelijk is, dat gaat allemaal verloren; maar de biologische verlangens blijven natuurlijk aanwezig.
(…)

Is het stimuleren van de gevoeligheid niet minstens even belangrijk als boeken en universitaire graden? 

Maar wij aanbidden het succes en verwaarlozen de gevoeligheid, die een eind maakt aan de jacht op succes.

“Maar is succes dan niet noodzakelijk in het leven?”

Met alle geweld succes willen hebben werkt ongevoeligheid in de hand en bevordert meedogenloosheid en egocentrisch handelen. Hoe kan iemand die eerzuchtig is gevoel hebben voor anderen of voor alles wat op onze aarde te vinden is? Het is er allemaal om hem voldoening te geven, om door hem te worden gebruikt op zijn weg naar de top. En gevoeligheid is van essentieel belang, anders krijg je seksuele problemen. 

“Hoe zou u bij de jeugd de gevoeligheid stimuleren?”

‘Stimuleren’ is geen gelukkige term, maar aangezien we die nu eenmaal hebben gebruikt, zullen we hem aanhouden. Gevoeligheid is niet iets waar je je in kunt oefenen. Het haalt weinig uit als u niet meer doet dan de kinderen vertellen dat ze naar de natuur moeten kijken of de grote dichters moeten lezen en zulke dingen. Maar als u zelf gevoelig bent voor wat mooi en lelijk is, als u innerlijk besef hebt van tederheid, van liefde, gelooft u niet dat u dan in staat zult zijn uw leerlingen te helpen genegenheid te voelen, attent te zijn, enzovoort? Kijk, wij onderdrukken of verwaarlozen dat allemaal, terwijl we aan alle vormen van stimuleren ontspanning toegeven. Daar wordt het probleem steeds ingewikkelder. 
(…)

Dus, wat moet u doen? Zorgzaamheid, tederheid, genegenheid – dat is essentieel als je begrip wilt krijgen voor de seksuele verlangens. Door zorgvuldige verkenning van het probleem, door erover te praten en het op verschillende manieren te belichten, zal de leraar beslist aan gevoeligheid winnen en het belang daarvan op de kinderen overbrengen. Als die dan in de puberteit komen, zullen ze in staat zijn de seksuele verlangens met veel meer begrip en inzicht te benaderen. Maar om kinderen op de juiste manier te kunnen opvoeden, moet je ook de ouders opvoeden, want die vormen tenslotte de maatschappij. 

“(…) wat kan de enkeling doen?”

Alleen als enkeling kun je iets doen. Het is altijd de enkeling geweest die zo hier en daar iets heeft gedaan dat werkelijk van invloed is geweest op de maatschappij en grote veranderingen tot stand heeft gebracht in het menselijke doen en laten. Om werkelijke revolutionair te zijn moet je het maatschappelijk patroon de rug toe keren , het patroon van de hebzucht, de afgunst, enzovoort. Elke verandering die binnen het bestaande patroon blijft, zal uiteindelijk alleen maar meer verwarring en meer ellende teweeg brengen. Criminaliteit is opstandigheid binnen de grenzen van het bestaande patroon, meer niet. En het is de taak van de opvoeder de jeugd te helpen dat patroon te doorbreken, dat wil zeggen vrij te zijn van hebzucht en machtsstreven.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Even aanmelden (06 28479127) i.v.m. aantal plaatsen.
mailen mag ook: assen@theosofie.nl

Geen opmerkingen:

Translate