9.9.13

1e Studieavond nieuwe seizoen 2013-3014 - vrijdagavond 13 september.

TVN-Studiecentum Assen-Odoorn start eind deze week een experiment met een studieavond op vrijdag 13 september

Dit is naast de woensdagochtenden die er al zijn. Dus twee keer per maand, 1 ochtend en 1 avond. 

De vrijdagavonden vallen op de 2e vrijdag in de maand

aanvang avonden: 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19:15)------------


De data voor de vrijdagavonden in 2013 zijn :

vrijdag 11 oktober
vrijdag 8 november 
----------------------------------
december-januari winterstop
------------
2014
vrijdag 14 februari

De avonden zullen dezelfde studierichting hebben als de woensdagochtenden.

We openen het studiejaar 2013-2014 en studeren uit de Geheime Leer diverse 
onderwerpen.


Graag even aanmelden vanwege beperkt aantal plaatsen: assen@theosofie.nl 
of 06 2847 9127 (inspreken is mogelijk).

Vrijdag beginnen we met het onderwerp over de "Gevallen Engelen". We gebruiken de oude exemplaren van de Fricke en niet alle nieuwere versies hebben dezelfde bladzijde nummers. Vandaar dat het stuk dat we doorspreken hieronder is neergezet.
-----------------------------------


Het stukje over de Gevallen Engelen (Fricke) :
Gevallen Engelen (blz. 202 DEEL II) uit "de Fricke" ..sommigen ‘gehoorzaamden’ (aan de wet der evolutie), onmiddellijk nadat de mensen van het Derde Ras psychologisch en fysiek gereed werden, d.w.z. toen zij zich in geslachten gescheiden hadden. Dit waren die eerste bewuste Wezens, welke, thans bewuste kennis en wil voegende bij hun ingeboren Goddelijke reinheid, door middel van Kriyasakti (1) de half Goddelijke mens geschapen hebben, die op aarde het zaad werd voor toekomstige adepten.
Voor hen daarentegen die, na-ijverig op hun verstandelijke vrijheid (niet door de banden der stof geketend gelijk zij toen was), zeiden: - “Wij kunnen kiezen … wij bezitten wijsheid” (vers 24) en veel later incarneerden, was de eerste Karmische straf voorbereid.
Zij kregen lichamen die (fysiologisch) op lagere trap stonden dan de astrale modellen ervan, omdat hun chhaya’s (2) aan voortbrengers van een lagere soort in de zeven klassen behoord hadden.
Die “Zonen van Wijsheid”, welke hun incarnatie “uitstelden” tot het Vierde Ras, dat reeds ( in fysiologische zin) met zonde en onreinheid bezoedeld was, riepen een verschrikkelijke oorzaak in het leven, welke Karmisch gevolg tot de huidige dag op hun drukt.
Het werd in hen zelf voortgebracht en zij zijn gedurende toekomstige aeonen (3) de dragers van dat zaad van ongerechtigheid, omdat de lichamen, welke zij hadden moeten bezielen ten gevolge van hun eigen talmen bezoedeld waren geworden. (Verzen 32, 36)
Dit was de “Val der engelen” ten gevolge van hun opstand tegen de Karmische Wet.
De “val des mensen” was geen val, want hij was ontoerekenbaar.
De oude leer omtrent de ware betekenis van de “Gevallen Engelen” in haar antropologische en evolutionaire zin is in de Kabbala vervat en verklaart de Bijbel. Men vindt haar vooral in Genesis (VI) vatten de
“Zonen van God” – B’ne Aleim  (4)– liefde op voor de dochters der mensen, huwen haar en ontsluieren volgens Henoch aan hun vrouwen de geheimen, welke zij op onrechtmatige wijze in de hemel geleerd hadden; en dit is de “Val der Engelen”.

Verklaringen van de bovenstaande Sanskrietwoorden uit GANESHA (woordentolk):

1.) Kriyâshakti = Scheppingskracht.

2.) chhayas =  schaduwen, geschapen door de Barishads* als patroon voor de etherische lichamen van het eerste wortelras.
*Halfgoden. Heren van de Maan; een klasse pitri’s (Voorvader).

3.) Aeonen =Aeoon= Een eeuwigheid. Een emanatie van Godheid.


4.) B’ne Aleim = Aleim-Elohim. Gevormd door toevoeging aan de mannelijke meervoudsvorm ‘im’aan het vrouwelijke Eoah. De manlijk-vrouwelijke hiërarchieën, de Scheppers van het Heelal. In Genesis vertaald als God.

---------------------------------------------- 

Geen opmerkingen:

Translate