22.5.16

Theosofie

Wat wordt verstaan onder THEOSOFIE?
                     
uitleg Embleem (klik)


Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.

Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde.

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft.

Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te leren de Geest te zien als zijn werkelijke zelf, en zijn denkvermogen en het lichaam als dienaren daarvan.


Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies, door hun verborgen betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.


***
Zie ook 'Wat Is Theosofie' : http://logo-tvn.blogspot.nl/ (klik)

Geen opmerkingen:

Translate