7.11.15

Motto van vandaag" Het stille centrum van vrede in ons geweten geeft informatie over de kwaliteit en het ritme van gedachten, emoties, acties en inzichten.

Hoe breder en dieper ons contact is met dergelijk centrum, hoe zinvoller onze aanwezigheid in de wereld om ons heen is."
(CCA) 
THE MOTTO OF THE DAY
The silent center of peace in our conscience 

informs the quality  and rhythm of thoughts, emotions, 

actions and insights.
The wider and deeper our contact with such center, the more 
meaningful our presence in the world around us.
(CCA)

***

Geen opmerkingen:

Translate